• Vertical Storage Tank

    Bể chứa thẳng đứng

    Bể chứa đông lạnh là một bể chứa cách nhiệt chân không hai lớp thẳng đứng hoặc nằm ngang để lưu trữ oxy lỏng, nitơ, argon, carbon dioxide và các phương tiện khác. Chức năng chính là làm đầy và lưu trữ chất lỏng ở nhiệt độ thấp. Danh mục Bể chứa nhỏ, Bể chứa đứng Bể chứa lạnh là một bể chứa cách nhiệt chân không hai lớp thẳng đứng hoặc nằm ngang để lưu trữ oxy lỏng, nitơ, argon, carbon dioxide và các phương tiện khác. Chức năng chính là điền và ...