• Liquid Argon Cylinde

  Argon Cylinde lỏng

  Cấu tạo của bình dewar Bình bên trong và vỏ ngoài của bình Dewar được làm bằng thép không gỉ, hệ thống giá đỡ bên trong bình được làm bằng thép không gỉ giúp tăng cường độ bền và giảm thất thoát nhiệt hiệu quả. Có lớp cách nhiệt giữa bình trong và vỏ ngoài. Vật liệu cách nhiệt nhiều lớp và độ chân không cao đảm bảo thời gian lưu trữ chất lỏng. Một thiết bị hóa hơi tích hợp được bố trí bên trong vỏ để chuyển đổi chất lỏng đông lạnh thành khí và ...
 • Lng Bottle

  Lng Chai

  Cấu tạo của bình dewar Bình bên trong và vỏ ngoài của bình Dewar được làm bằng thép không gỉ, hệ thống giá đỡ bên trong bình được làm bằng thép không gỉ giúp tăng cường độ bền và giảm thất thoát nhiệt hiệu quả. Có lớp cách nhiệt giữa bình trong và vỏ ngoài. Vật liệu cách nhiệt nhiều lớp và độ chân không cao đảm bảo thời gian lưu trữ chất lỏng. Một thiết bị hóa hơi tích hợp được bố trí bên trong vỏ để chuyển đổi chất lỏng đông lạnh thành khí và ...
 • Liquid Oxygen Cylinder

  Xi lanh oxy lỏng

  Cấu tạo của bình Dewar Ruột bình và vỏ ngoài của bình Dewar được làm bằng thép không gỉ, hệ thống giá đỡ bình bên trong được làm bằng thép không gỉ giúp tăng cường độ bền và giảm thất thoát nhiệt hiệu quả. Có lớp cách nhiệt giữa bình trong và vỏ ngoài. Vật liệu cách nhiệt nhiều lớp và độ chân không cao đảm bảo thời gian lưu trữ chất lỏng. Một bộ hóa hơi tích hợp được bố trí bên trong vỏ để chuyển đổi chất lỏng đông lạnh thành khí, và bộ tạo hơi ...
 • Liquid Nitrogen Bottle

  Chai nitơ lỏng

  Cấu tạo của bình Dewar Ruột bình và vỏ ngoài của bình Dewar được làm bằng thép không gỉ, hệ thống giá đỡ bình bên trong được làm bằng thép không gỉ giúp tăng cường độ bền và giảm thất thoát nhiệt hiệu quả. Có lớp cách nhiệt giữa bình trong và vỏ ngoài. Vật liệu cách nhiệt nhiều lớp và độ chân không cao đảm bảo thời gian lưu trữ chất lỏng. Một thiết bị hóa hơi tích hợp được bố trí bên trong vỏ để chuyển đổi chất lỏng đông lạnh thành khí và ...
 • Liquid Carbon Dioxide Bottle

  Chai Carbon Dioxide lỏng

  Cấu tạo của bình Dewar Ruột bình và vỏ ngoài của bình Dewar được làm bằng thép không gỉ, hệ thống giá đỡ bình bên trong được làm bằng thép không gỉ giúp tăng cường độ bền và giảm thất thoát nhiệt hiệu quả. Có lớp cách nhiệt giữa bình trong và vỏ ngoài. Vật liệu cách nhiệt nhiều lớp và độ chân không cao đảm bảo thời gian lưu trữ chất lỏng. Một thiết bị hóa hơi tích hợp được bố trí bên trong vỏ để chuyển đổi chất lỏng đông lạnh thành khí và ...